Краматорське вище професійне 
  металургійне училище
Get Adobe Flash player

Поділитися...

Організація навчально-виховного процесу

Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, зi змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2015 № 746, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2015 року за № 127358

В ДНЗ «Краматорське ВПМУ»  робочі навчальні плани складаються відповідно до Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 № 947 Наказу МОНУ №408 від 20.04.2018р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» та листа МОНУ від 20.04.2018 № 1/9-330 «Щодо виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти», Протоколів спільних засідань методичних комісій відповідних напрямків та  представників підприємств – замовників кадрів, a також :

для ІІ ступеню навчання при підготовці кваліфікованих робітників на основі діючих Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних робітничих професій та кваліфікаційних розрядів:

-        до СП(ПТ)О 8211.С.25.62 – 2017 з професії 8211 «Верстатник широкого профілю», кваліфікація - оператор верстатів з програмним керуванням 2, 3, 4 розряду;

-        СП(ПТ)О 8211.С.25.62 – 2017 з професії8211  «Оператор верстатів з програмним керуванням», кваліфікація - оператор верстатів з програмним керуванням 2,3 розряду;

-        СП(ПТ)О 7231.С.19.10–2018, з професії 7231 «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», кваліфікація: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2, 3, 4 розряду,

-        ДСПТО 7212.C.28.00 – 2016 з професії 7212 «Електрозварник ручного зварювання», кваліфікація: електрозварник ручного зварювання 2, 3 розряду;

-        ДСПТО 4112.К72040-2006 з професії 4112 «Оператор комп’ютерного набору» кваліфікація: оператор комп’ютерного набору ІІ,І категорії;

-        СП(ПТ)О 4212.K.64.10-2017 з професії 4212 «Касир (в банку)» кваліфікація: касир (в банку);

-        СП(ПТ)О 5141.S.96.02 – 2017 з професії Перукар (перукар-модельєр), кваліфікація перукар, перукар 2 класу, перукар 1 класу;

-         СП(ПТ)О 5141.ОО.93.02 – 2018 з професії, «Манікюрник», кваліфікація манікюрник 2 розряду;

-         СП(ПТ)О 5141.S.93.02 – 2018 з професії «Візажист», кваліфікація візажист;

-        ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 з професії 5122 «Кухар», кваліфікація: кухар 3,4 розряду;

-        СП(ПТ)О 7412.С.10.70 – 2017 з професії 7412 «Кондитер» кваліфікація: кондитер 3 розряду.

Для ІІІ ступеню навчання при підготовці  за освітньо-кваліфікаційним ступінем фаховий молодший бакалавр навчальний план розроблений на основі Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, галузь знань 13«Механічна інженерія»,  спеціальність «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» наказ МОНУ від 12.08.2013 за № 1145, кваліфікація: освітня – фаховий молодший бакалавр зі спеціальності «Галузеве машинобудування»; професійна – технік-технолог.